Case

Hvis du sender os et regneark med din egen identifikation af dine EU-kunder, så indsætter vi valideringsresultatet i dit regneark.
For at vi kan validere op imod EU / VIES systemet, skal regnearket indeholde en kolonne med VAT nummre med foranstillet landekode (eller to kolonner, en med landekoder og en med VAT-nummre).

Du kan fremsende en oversigt over dine EU kunder i et regneark.

Som dokumentation for den gennemførte validering, leverer vi faste billeder af valideringsresultatet incl. dato for validering.

Vi gemmer valideringsresultaterne i minimum 2 år.

Valideringsresultatet leveres desuden i et regneak eller bliver indsat i det fremsendte regneark.

Du kan således direkte sammenligne resultatet med din interne registrering af kundeidentifikationerne.

SKAT foreskriver, at faste EU kunders momsnumre skal valideres mindst en gang i kvartalet, og at øvrige EU kunders momsnumre valideres ved hvert salg.
Har du mange faste EU kunder, er det en ressourcekrævende opgave at validere VAT-numrene og at sikre sig dokumentation for, at validering er gennemført.